x
   
    
   Advanced Search


visitors


MALAYSIAN STANDARD MS ISO 9001 : 2015 (BM) (ISO 9001 : 2015, IDT)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI - KEPERLUAN (SEMAKAN KEDUA) (ISO 9001 : 2015, IDT)

Standard Malaysia ini menetapkan keperluan bagi sistem pengurusan kualiti apabila organisasi :

a) Perlu menunjukkan keupayaan untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi pelanggan secara berkseinambungan dan keperluan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan

b) Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui permohonan berkesan sistem, termasuk proses penambahbaikan sistem dan jaminan keakuran kepada pelanggan dan terpakai keperluan undang-undang dan peraturan.

 

Pertanyaan berkaitan standard di atas sila hubungi :

Ms. Nageswary (TC Secretary)
Seksyen Pembangunan Standard

SIRIM STS Sdn Bhd

Tel:  603-5544 6315

Best viewed at display 1024x768 resolution or better.
Compatible with IE 10.x, Firefox 29.x, Chrome 35.x, Opera 21.x and Safari 5.x.
This site uses IP2Location LITE data.
© 2005-2019 by STANDARDS MALAYSIA.
All rights reserved.