x
    
   Advanced Search


visitors


MALAYSIAN STANDARD MS ISO 9001 : 2015 (BM) (ISO 9001 : 2015, IDT)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI - KEPERLUAN (SEMAKAN KEDUA) (ISO 9001 : 2015, IDT)

Standard Malaysia ini menetapkan keperluan bagi sistem pengurusan kualiti apabila organisasi :

a) Perlu menunjukkan keupayaan untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi pelanggan secara berkseinambungan dan keperluan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan

b) Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui permohonan berkesan sistem, termasuk proses penambahbaikan sistem dan jaminan keakuran kepada pelanggan dan terpakai keperluan undang-undang dan peraturan.

 

Pertanyaan berkaitan standard di atas sila hubungi :

Ms. Nageswary (TC Secretary)
Seksyen Pembangunan Standard

SIRIM STS Sdn Bhd

Tel:  603-5544 6315

Best viewed at display 1024x768 resolution or better.
Compatible with IE 10.x, Firefox 29.x, Chrome 35.x, Opera 21.x and Safari 5.x.
This site uses IP2Location LITE data.
Maintained by SIRIM Berhad.
© 2005-2018 by STANDARDS MALAYSIA.
All rights reserved.